ADNAN ER

ADNAN ER

GENEL SEKRETER

Birimi

GENEL SEKRETERLİK

Görev ve Sorumlulukları